A belvízi, sport és kedvtelési célú kishajó-vezetői vizsga                        

Belvízi > tavak, folyók, csatornák

A belvízi sport és kedvtelési célú vitorlás kishajó-vezetői képesítés nemzetközi érvényű, vagyis a világ összes belvizén történő vitorlás hajó vezetésére jogosít. A hajótest hossza a 20 métert nem érheti el, s a hajón 12 főnél több utas szállítását nem engedélyezik. (20 méter hajóhossz és 12 főnél több utas esetén hivatásos képesítés kell.)

A sport és kedvtelési célú kisgéphajó-vezetői jogosítvány szintén nemzetközi érvényű, belvizeken, 4 kW-nál nagyobb motorteljesítményű kisgéphajók vezetése esetén követelmény. Nincs motorteljesítmény korlátozás, de a hajótest méretére és a szállítható utaslétszámra vonatkozó korlátozás itt is ugyanúgy érvényes mint a vitorlás kishajó vezetői engedélynél.
    A vizsgát a hajózási hatósági jogkörrel rendelkező Nemzeti Közlekedési Hatóság Hajózási Hivatala által kinevezett vizsgabizottság előtt kell letenni.

 

Vizsgára az jelentkezhet, aki:

     [27/2012. (V. 25.) NFM rendelet]

 

A vizsga két részből áll: elméleti és gyakorlati rész.

Az elméleti vizsgát a tanfolyam zárását követő három héten belülre szervezzük, hiszen a vízi-KRESZ  és az elméleti tárgyak tesztkérdéseinek sikeres megoldásához egyéni gyakorlásra is nagy szükség van.

 

Minden tanulónknak személyes hozzáférést biztosítunk az Nemzeti Közlekedési Hatóság által a vizsgáztatáshoz használt on-line vizsgarendszerhez, a felkészüléshez szükséges gyakorláshoz, melynek költsége a tanfolyami díjban benne van

 

Az elmélet vizsga minden vizsgaeleme írásbeli teszt (három lehetséges válaszból kell kiválasztani a jót). Személyi igazolványt és kéken vagy feketén író tollat kell hozni a vizsgára.  Aki elkésik nem vehet részt a vizsgán !!!

 

Ha esetleg valamelyik vizsga-elem nem sikerül (max. 2 db) csak azt kell megismételni. Ha három vagy több vizsgaelem sikertelen, az egész vizsgát meg kell ismételni egy hónapnyi türelmi időt követően

 

Gyakorlati vizsgára csak sikeres elméleti vizsgát követően lehet menni.

 

A gyakorlati vizsgát -az időjárástól függően- általában a vitorlás résszel kezdjük, majd a kisgéphajó vezetésből is vizsgázók levizsgáznak motorcsónakból is A vizsga eredményhirdetéssel zárul, a sikerrel vizsgázóknak a jogosítványt a hatóság postán küldi.

Időjárás a vizsgán: A gyakorlati vizsgát csak normál időjárási körülmények között tartja meg a hatóság. Teljes szélcsend vagy másodfokú viharjelzés esetén a vizsga elmarad. A kedvezőtlen időjárás miatt esetlegesen elmaradó gyakorlati vizsgák pótlására a Közlekedési Hatósággal együtt működve gondoskodunk (nagyon ritkán fordult eddig elő, hogy elmaradt a gyakorlati vizsga,)

 

A gyakorlati vizsga  9:00-kor kezdődik és általában délután 14:00-ig tart. 

Vitorlás kishajó

Kisgéphajó (1/2010 sz. SMF-HLF módszertani útmutató szerint)

 •  Hajó felszerelése, indulásra való előkészítése

 • Kötélműveletek

 • Elindulás kikötőhelyről

 • Útvonal - iránytartás, váratlan helyzetek kezelése

 • Nyíltvízi manőverek bemutatása (hajózás különböző szélirányokban)

 • Figyelmesség, körültekintés, kitérési szabályok betartása

 • Vízből mentés

 • Kikötés

 •  Elindulás úszóműről, vagy partról

 • Hajózás lassú menetben, fordulás (nyolcasok)

 • Hajózás nagy sebességgel (siklásba kell hozni a kisgéphajót) iránytartás, fordulás

 • Vízből mentés

 • Kitérési és biztonsági szabályok ismerete, betartása

 • Hátramenet és hátrameneti fordulás

 • Horgonyra állás, horgonyfelszedés művelete (szúrópróba szerűen a nagy időigény és balesetveszély miatt)

 • Kikötés úszóműhöz, vagy parthoz

 

Figyelem! Az elméleti vizsga nagyon nehéz. A tananyag  -főleg a hajózási szabályzat- sok és száraz, nehezen tanulható.

Több mint 1500 db. Tesztkérdés tartozik az elméleti vizsgához.. Ekkora anyagot a tanfolyam ideje alatt nem, vagy csak kiegészítő egyéni tanulással és sok gyakorlással lehet megtanulni.  A tapasztalat azt mutatja, hogy átlagos képességekkel kb. 7 nap önálló tanulás és tesztgyakorlás kell, hogy biztosan sikerüljön a vizsga. (Vizsgaidőszaki csúcsformában lévő egyetemistáknál ez 4 napra csökkenthető, de ez alá semmiképpen. )

A sok trükkös tesztkérdés, a néha árnyalatnyi különbségű válaszlehetőségek miatt egy átlagos csoportból 10-20% elvérzik a teszteken.

A sikeres vizsga az otthoni önálló tanulásban és a tesztkérdések alapos begyakorlásában rejlik: minimum kétszer meg kell oldani a tesztkérdéseket. Sikertelenség csak akkor következik be, ha valaki nem fordít elegendő időt a felkészülésre, csak közvetlenül a vizsga előtt fog tanulásba. Az elméleti tesztvizsga -megfelelő gyakorlással- különösebb nehézség nélkül teljesíthető!

A vizsga lemondása: ha valaki nem tudna megjelenni a vizsgán, szóban és írásban kell azt lemondania a Hajózási Felügyelet Budapesti Irodájánál, legkésőbb a vizsgát megelőző hétfő délelőtt 9:00-ig, mivel akkor zárják le a vizsgajegyzőkönyvet. A lemondás történhet telefonon, levélben vagy faxon.

Ha valaki nem mondja le és nem jelenik meg a vizsgán, sikertelen vizsgának minősül, a vizsgadíj elveszik és az egy hónap türelmi idő életbe lép. Orvosi igazolással utólag is meg lehet menteni a helyzetet.

telefon: +36 1 8159-646 fax: +36 1 3111-412  e-mail.: hajokui@nkh.gov.hu